Dokument EU 11916/10

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
/kód dokumentu 11916/10, KOM(2010) 358 v konečném znění, 2010/0192 (COD)/

Přílohy dokumentu

e1191610cs.docISP (příhlásit)