Dokument EU 11743/10

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení v polovině období statistického programu Společenství 2008-2012
/kód dokumentu 11743/10, KOM(2010) 346 v konečném znění/

Přílohy dokumentu

e1174310cs.docISP (příhlásit)