Dokument EU 11711/10

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ - Průběžná zpráva o stavu vývoje roamingových služeb v Evropské unii
/kód dokumentu 11711/10, KOM(2010) 356 v konečném znění/

Přílohy dokumentu

e1171110cs.docISP (příhlásit)