Dokument EU 11676/10

Návrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé
/kód dokumentu 11676/10, KOM(2010) 338 v konečném znění, 2010/0184 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e1167610cs.docISP (příhlásit)