Dokument EU 11641/10

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě protokolu mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů použitelný na spory v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé
/kód dokumentu 11641/10, KOM(2010) 322 v konečném znění, 2010/0173 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e1164110cs.docISP (příhlásit)