Dokument EU 11620/10

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. xxxx/ 2010 ze dne , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), pokud jde o státní podporu poskytovanou v rámci německého lihového monopolu
/kód dokumentu 11620/10, KOM(2010) 336 v konečném znění, 2010/0183 (COD)/

Přílohy dokumentu

e1162010cs.docISP (příhlásit)