Dokument EU 11224/20

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council introducing a screening of third country nationals at the external borders and amending Regulations (EC) No 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 and (EU) 2019/817 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení prověřování státních příslušníků třetích zemí na vnějších hranicích a o změně nařízení (ES) č. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 a (EU) 2019/817
/kód dokumentu 11224/20, COM(2020) 612 final, 2020/0278(COD)/

Přílohy dokumentu

e1122420cs.pdf
e1122420cs.docx (Dokument DOCX, 167 KB)
e1122420cs-co01.pdf (Dokument PDF, 255 KB)
e1122420cs-co01.docx (Dokument DOCX, 41 KB)
e1122420cs-ad01co01.pdf (Dokument PDF, 255 KB)
e1122420cs-ad01co01.docx (Dokument DOCX, 41 KB)
e1122420cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 408 KB)
e1122420cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 93 KB)ISP (příhlásit)