Dokument EU 11202/20

Amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common procedure for international protection in the Union and repealing Directive 2013/32/EU - Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EU
/kód dokumentu 11202/20, COM(2020) 611 final, 2016/0224(COD)/

Přílohy dokumentu

e1120220cs.pdf
e1120220cs.docx (Dokument DOCX, 137 KB)ISP (příhlásit)