Dokument EU 11096/19

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru pro zemědělství zřízeném Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty, pokud jde o změnu příloh 1 a 2 dohody
/kód dokumentu 11096/19, COM(2019) 326 final/

Přílohy dokumentu

e1109619cs.pdf
e1109619cs.docx (Dokument DOCX, 96 KB)
e1109619cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 838 KB)
e1109619cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 115 KB)ISP (příhlásit)