Dokument EU 10963/10

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. ../.., kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů o střelných zbraních a stanoví vývozní povolení a opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva
/kód dokumentu 10963/10, KOM(2010) 273 v konečném znění, 2010/0147 (COD)/

Přílohy dokumentu

e1096310cs.docISP (příhlásit)