Dokument EU 10912/10

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců těchto společenství
/kód dokumentu 10912/10, KOM(2010) 309 v konečném znění, 2010/0171 (COD)/

Přílohy dokumentu

e1091210cs.doc



ISP (příhlásit)