Dokument EU 10865/10

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o používání bezpečnostních skenerů na letištích EU
/kód dokumentu 10865/10, KOM(2010) 311 v konečném znění/

Přílohy dokumentu

e1086510cs.docISP (příhlásit)