Dokument EU 10827/10

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách
/kód dokumentu 10827/10, KOM(2010) 289 v konečném znění, 2010/0160 (COD)/

Přílohy dokumentu

e1082710cs.docISP (příhlásit)