Dokument EU 10820/10

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o některých aspektech leteckých služeb
/kód dokumentu 10820/10, KOM(2010) 264 v konečném znění, 2010/0142 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e1082010cs.docISP (příhlásit)