Dokument EU 10816/10

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o některých aspektech leteckých služeb
/kód dokumentu 10816/10, KOM(2010) 263 v konečném znění, 2010/0141 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e1081610cs.docISP (příhlásit)