Dokument EU 10767/16

Návrh nařízení Rady o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované znění)
/kód dokumentu 10767/16, COM(2016) 411 final, 2016/0190 (CNS)/

Přílohy dokumentu

e1076716cs.pdf
e1076716cs.docx (Dokument DOCX, 248 KB)
e1076716cs-ad02.pdf (Dokument PDF, 425 KB)
e1076716cs-ad02.docx (Dokument DOCX, 107 KB)ISP (příhlásit)