Dokument EU 10578/10

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Austrálií, kterou se mění Dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským společenstvím a Austrálií
/kód dokumentu 10578/10, KOM(2010) 270 v konečném znění, 2010/0146 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e1057810cs.docISP (příhlásit)