Dokument EU 10041/20

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the review of Regulation (EU) 2019/125 of 16 January 2019 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přezkumu nařízení (EU) 2019/125 ze dne 16. ledna 2019 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
/kód dokumentu 10041/20, COM(2020) 343 final/

Přílohy dokumentu

anglická verze
e1004120en.pdf
e1004120en.docx (Dokument DOCX, 131 KB)ISP (příhlásit)