Dokument EU 10034/20

Společná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Zvláštní administrativní oblast Hongkong: výroční zpráva za rok 2019
/kód dokumentu 10034/20, JOIN(2020) 13 final/

Přílohy dokumentu

e1003420cs.pdf
e1003420cs.docx (Dokument DOCX, 113 KB)



ISP (příhlásit)