Dokument EU 9926/12

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zdanění poukázek
/kód dokumentu 9926/12, KOM(2012) 206 v konečném znění, 2012/0102 (CNS)/Deskriptory EUROVOCu:daň z přidané hodnoty, dvojí zdanění, finanční nástroj, harmonizace daní, jednotný trh, omezování soutěže, osvobození od daní, vyčlenění z komunitárního práva, zboží a služby, zkrácení daněISP (příhlásit)