Dokument EU 9290/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Dlouhodobá prognóza budoucích přítoků a odtoků prostředků rozpočtu EU (2021–2025)
/kód dokumentu 9290/20, COM(2020) 298 final/ISP (příhlásit)