Dokument EU 9255/20

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé, pokud jde o přijetí změn protokolů 1 a 4 k uvedené dohodě
/kód dokumentu 9255/20, COM(2020) 267 final/ISP (příhlásit)