Dokument EU 9181/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Další postup při uvádění acquis dřívějšího třetího pilíře do souladu s pravidly pro ochranu údajů
/kód dokumentu 9181/20, COM(2020) 262 final/ISP (příhlásit)