Dokument EU 9180/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Ochrana osobních údajů jakožto pilíř posílení postavení občanů a přístup EU k digitální transformaci – dva roky uplatňování obecného nařízení o ochraně údajů
/kód dokumentu 9180/20, COM(2020) 264 final/ISP (příhlásit)