Dokument EU 9161/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí (směrnice 2008/56/ES)
/kód dokumentu 9161/20, COM(2020) 259 final/ISP (příhlásit)