Dokument EU 7945/13

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii Koordinace ex ante týkající se plánů zásadních reforem hospodářské politiky
/kód dokumentu 7945/13, COM(2013) 166 final/Deskriptory EUROVOCu:dohled nad trhem, ekonomická disparita, Hospodářská a měnová unie, hospodářská reforma, hospodářské sbližování, hospodářský růst, konkurenceschopnost, kontrola Společenství, makroekonomie, mezistátní spolupráce, Pakt o stabilitě a růstu, sociální zabezpečení, správa věcí veřejných, vytváření pracovních příležitostíISP (příhlásit)