Dokument EU 6930/13

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program registrovaných cestujících (RTP)
/kód dokumentu 6930/13, COM(2013) 97 final, 2013/0059 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:biometrie, cestující, cizí státní občan, hraniční kontrola, ochrana dat, pořizování dat, sběr dat, Schengenský informační systém, vnější hranice Evropské unie, výměna informacíISP (příhlásit)