Dokument EU 6849/13

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii Zavedení nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost
/kód dokumentu 6849/13, COM(2013) 165 final/Deskriptory EUROVOCu:ekonomická disparita, finanční pomoc, Hospodářská a měnová unie, hospodářská reforma, hospodářské sbližování, hospodářský růst, konkurenceschopnost, makroekonomie, mezistátní spolupráce, Pakt o stabilitě a růstu, sociální zabezpečení, správa věcí veřejných, vytváření pracovních příležitostíISP (příhlásit)