Dokument EU 5828/05

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Politika životního prostředí - přehled za rok 2004
/kód dokumentu 5828/05, COM(2005) 17 final/Deskriptory EUROVOCu:ekologická politika Společenství, rozšiřování Evropské unie, trvale udržitelný rozvojISP (příhlásit)