Dokument EU 5825/05

Sdělení Komise - Zpráva o provádění akčního plánu pro environmentální technologie v roce 2004
/kód dokumentu 5825/05, KOM(2005) 16 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:ekologická politika Společenství, hospodářský růst, nová technologie, ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj, výzkum a vývoj, zprávaISP (příhlásit)