Dokument EU 5298/06

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o Tematické strategii pro městské životní prostředí
/kód dokumentu 5298/06, KOM(2005) 718 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:analýza dopadu, ekologická politika, městská doprava, městská zóna, ochrana životního prostředí, plán výstavby, politika Společenství, trvale udržitelný rozvoj, urbanismusISP (příhlásit)