Dokument EU 5203/06

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I)
/kód dokumentu 5203/06, KOM(2005) 650 v konečném znění, 2005/0261 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:evropský soudní prostor, kompetence soudce, legislativní proces ES, mezinárodní právo soukromé, občanské právo, obchodní právo, přibližování legislativy, princip vzájemného uznávání, rezoluce, smlouva, Úmluva mezi členskými státy, závazkové právoISP (příhlásit)