Dokument EU 5050/06

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadech
/kód dokumentu 5050/06, COM(2005) 667 final, 2005/0281 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 5050/06 dne 5. 1. 2006.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 39. schůzi dne 19. 1. 2006 svým usnesením č. 256 se rozhodl dokument projednat a určil zpravodaje: RNDr. Miloš Kužvart.
    • Předběžné stanovisko vlády bylo doručeno Výboru pro evropské záležitosti dne 3. 2. 2006.
    • Výbor pro evropské záležitosti na 43. schůzi dne 7. 3. 2006 svym usnesenim č. 286 dokument projednal (žádá vládu, aby trvala na zařazení spalování komunálního odpadu ve spalovnách mezi způsoby odstraňování odpadů s poukazem na to, že zařazení mezi způsoby využití by ohrozilo velmi důležité zájmy ČR v oblasti životního prostředí).


Deskriptory EUROVOCu:ekologická politika Společenství, ekologické právo, evropská norma, nakládání s odpadem, nebezpečný odpad, ochrana životního prostředí, prevence znečištění, recyklace odpadu, zdraví veřejnosti, zneškodňování odpaduISP (příhlásit)