Dokument EU 18964/11

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb
/kód dokumentu 18964/11, COM(2011) 895 final, 2011/0439 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:dohoda o provedení prací, dopravní síť, dopravní trh, důvěrná informace, hospodářský růst, oprávnění k výkonu služby, poštovní služba, potřeba energie, přidělení zakázky, průhlednost administrativy, rozvod vody, soutěžní řízení, správní smlouva, subdodávka, svoboda poskytovat služby, technická překážka, trvale udržitelný rozvoj, vypsání soutěže, zásobování energiíISP (příhlásit)