Dokument EU 18960/11

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o udělování koncesí
/kód dokumentu 18960/11, COM(2011) 897 final, 2011/0437 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:dohoda o provedení prací, domácí trh, dopravní síť, dopravní trh, důvěrná informace, hospodářský růst, jednotný trh, nomenklatura, oprávnění k výkonu služby, poštovní služba, potřeba energie, přidělení zakázky, princip subsidiarity, průhlednost administrativy, rozvod vody, soutěžní řízení, správní smlouva, subdodávka, svoboda poskytovat služby, technická překážka, trvale udržitelný rozvoj, vypsání soutěže, zásobování energiíISP (příhlásit)