Dokument EU 18939/11

Návrh nařízení Rady o rozšíření nařízení (EU) č. ../2012, kterým se zřizuje výměnný, asistenční a tréninkový program na ochranu eura proti padělání (Program Perikles 2020) na státy, které nepřijaly euro jako svou jednotnou měnu
/kód dokumentu 18939/11, COM(2011) 910 final, 2011/0446 (APP)/Deskriptory EUROVOCu:akční program, euro, nečlenská země Eurozóny, program Společenství, technické vzděláváníISP (příhlásit)