Dokument EU 18068/12

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků (Text s významem pro EHP)
/kód dokumentu 18068/12, KOM(2012) 788 v konečném znění, 2012/0366 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:informace pro spotřebitele, kampaň na získání veřejnosti, kouření, mladý člověk, obalová technika, podpora výroby, povolení k prodeji, pracovní norma, právo na zdraví, sladění norem, tabák, tabákový průmysl, tržní zvyklosti, zdravotní péče, značení zboží nálepkami, zrušení pracovních místISP (příhlásit)