Dokument EU 17430/11

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci: 6. prosince 2011
/kód dokumentu 17430/11, KOM(2011) 807 v konečném znění, 2011/0382 (NLE)/Deskriptory EUROVOCu:cestující, elektronická správa dokumentů, mezinárodní spolupráce, osobní údaje, policejní spolupráce, pořizování dat, přeshraniční tok dat, ratifikace dohody, smlouva s ES, Spojené státy, terorismus, výměna informacíISP (příhlásit)