Dokument EU 16846/11

Pozměněný návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie
/kód dokumentu 16846/11, KOM(2011) 739 v konečném znění, 2011/0183(CNS)/Deskriptory EUROVOCu:daň, daň z přidané hodnoty, daňová reforma, daňová soustava, Evropská unie, finanční transakce, financování rozpočtu Společenství, financování Společenství, makroekonomie, národní důchod, novinka, příspěvky z HNP, rozvoj venkova, správní kontrola, státní pokladna, vlastní zdroje, zdroje z DPHISP (příhlásit)