Dokument EU 16256/04

Návrh rozhodnutí rady, kterým se stanoví důsledky přistoupení České republiky a Polska pro účast Evropského společenství v Dohodě o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním a Dohodě o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe
/kód dokumentu 16256/04, KOM(2004) 810 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:Česká republika, ekologická politika Společenství, mezinárodní role EU, mezinárodní úmluva, opatření na kontrolu znečištění, Polsko, přistoupení k Evropské unii, spolupráce v oblasti životního prostředí, vnější příslušnost ES, vypovědění smlouvy, znečišťování vodních tokůISP (příhlásit)