Dokument EU 16202/12

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajistit fungování vnitřního trhu s energií
/kód dokumentu 16202/12, KOM(2012) 663 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:bezpečnost dodávky, domácí trh, elektrická energie, energetická rozvodná síť, evropské družstvo, hospodářská podpora, informace pro spotřebitele, jednotný trh, obnovitelná energie, omezování soutěže, přístup na trh, rafinace ropy, ropovod, společenská účast, těžba ropy, transevropská síť, výroba energie, zásobování energií, zemní plynISP (příhlásit)