Dokument EU 15782/16

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on countering money laundering by criminal law - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz trestním právem
/kód dokumentu 15782/16, COM(2016) 826 final, 2016/0414 (COD)/ISP (příhlásit)