Dokument EU 15737/12

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Příprava uceleného evropského rámce pro on-line hazardní hry
/kód dokumentu 15737/12, KOM(2012) 596 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:boj proti zločinnosti, elektronický obchod, hazardní hry, herna, jednotný trh, kampaň na získání veřejnosti, mezistátní spolupráce, ochrana dat, ochrana spotřebitele, osobní údaje, podvod, praní špinavých peněz, profesionální sport, sladění norem, webová stránka, zákonnostISP (příhlásit)