Dokument EU 15054/11

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 a nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii
/kód dokumentu 15054/11, KOM(2011) 634 v konečném znění, 2008/0183 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:finanční režim Společenství, intervenční cena, intervenční zásoba, nedostatek potravin, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, potravinová pomoc, potraviny, potravní potřeba, přebytečné zásoby, program Společenství, rozdělení pomoci, společná zemědělská politika, společné financování, zemědělská výroba, zemědělský výrobek, zprostředkování datISP (příhlásit)