Dokument EU 14359/11

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006 s cílem stanovit společná pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích
/kód dokumentu 14359/11, KOM(2011) 560 v konečném znění, 2011/0242 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:hraniční kontrola, policejní spolupráce EU, Schengenský informační systém, vnější hranice Evropské unie, vnitřní hranice mezi státy EU, vyčlenění z komunitárního práva, zvláštní stavISP (příhlásit)