Dokument EU 14335/05

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě vnějšího ovzduší a čistějším vzduchu pro Evropu
/kód dokumentu 14335/05, KOM(2005) 447 v konečném znění, 2005/0183 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:akční program, ekologická norma, ekologická politika, ekologické právo, kampaň na získání veřejnosti, kvalita životního prostředí, městská aglomerace, ochrana životního prostředí, opatření na kontrolu znečištění, pozměňovací návrh, prevence znečištění, program Společenství, rezoluce, sledování životního prostředí, stupeň znečištění, zdraví veřejnosti, zdravotní politika, znečišťování atmosféryISP (příhlásit)