Dokument EU 13842/12

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
/kód dokumentu 13842/12, KOM(2012) 499 v konečném znění, 2012/0237 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:audit, dar, finanční kontrola, financování strany, hospodářské sankce, nadace, ochrana dat, politická strana, použití pomoci, právní postavení, půjčka, svoboda projevu, svoboda spolčováníISP (příhlásit)