Dokument EU 13285/11

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu
/kód dokumentu 13285/11, KOM(2011) 453 v konečném znění, 2011/0203 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:bankovní politika, bankovnictví, daňová soustava, finanční intervence, finanční právo, investiční společnost, jednotný trh, kontrola úvěru, měnová politika, ochrana dat, poskytování služeb, spekulační prostředky, stabilizace hospodářství, svoboda usazování, tržní intervence, úvěrová instituce, zpřístupňování informacíISP (příhlásit)