Dokument EU 12826/05

Pracovní dokument Komise: Zlepšení právní úpravy a tematické strategie pro životní prostředí
/kód dokumentu 12826/05, KOM(2005) 466 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:ekologické právo, hospodářská a sociální soudržnost, hospodářský růst, legislativní proces ES, ochrana životního prostředí, právo Evropské unie, trvale udržitelný rozvoj, zjednodušení legislativyISP (příhlásit)