Dokument EU 12735/05

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Tematická strategie o znečištění ovzduší
/kód dokumentu 12735/05, COM(2005) 446 final/Deskriptory EUROVOCu:dopravní politika, ekologické právo, energetická politika, ochrana životního prostředí, opatření na kontrolu znečištění, program Společenství, snižování plynných emisí, zdravotní politika, znečišťování atmosféry, znečišťující příměsi v atmosféřeISP (příhlásit)